Agile it project management – metodologia

Zwinne zarządzanie projektami to podejście, w którym iteracyjnie realizuje się i rozwija produkt lub oprogramowanie. Najważniejszym plusem tego podejścia jest duża elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na problemy, które pojawiają się w czasie trwania projektu. Większa swoboda zmian w krótkich odcinkach czasu pozwala trzymać się ustalonego czasu i budżetu. Czym dokładnie charakteryzuje się agile management w projektach IT?

Agile it project management – metodologia

Zwinne zarządzanie jest prowadzone w krótkich okresach czasu (iteracjach). W przypadku oprogramowania iteracja to jednostka, w której realizowany jest jeden cykl rozwojowy danego oprogramowania. Każda taka faza jest weryfikowana i oceniania przez zespół (m.in. deweloperów, project managerów, klienta). Wnioski wykorzystywane są zarówno do poprawienia istniejącego rozwiązania, jak i zaplanowania kolejnych kroków. 

Agile management jest mocno powiązany z podejściem Scrum. Iteracje w nim składają się z sesji roboczych, tzw. sprintów, które mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni i wykorzystywane są w całym cyklu powstawania projektu (od fazy planowania do wdrożenia produktu). 

Gdzie w takim razie tkwi szczególna użyteczność tego sposobu pracy? Po każdym sprincie lub iteracji, zespół oddaje gotowy do użycia, działający kod (fragment projektu). Dzięki temu łatwo zweryfikować, które elementy działają, a które wymagają poprawek. Długofalowo zwinne zarządzanie projektami pomaga zmniejszyć ryzyko występowania błędów i porażek, dzięki ciągłemu doskonaleniu projektu. 

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce

Wraz z rozwojem kolejnych projektów, rozwijają się również zespoły deweloperskie. Z czasem udoskonaleniu podlega także przesyłanie informacji o stanie procesu wewnątrz zespołów. Pozwala to na bardziej skuteczną adaptację do zmieniających się warunków, oraz zwiększenie wydajności, czy zapewnienie wysokiej jakości realizacji. Im dłużej to trwa, tym pewne działania podlegają automatyzacji, dzięki czemu specjaliści mogą skupić się na rozwiązaniu konkretnych problemów i na rozwoju produktu. 

Przeczytaj również:  KSeF: kto będzie musiał wdrożyć elektroniczne fakturowanie?

Efektem ubocznym, jaki daje zwinne zarządzanie, jest lepsze nadzorowanie poświeconego czasu i wydatków, czy realizacji kamieni milowych w projekcie. Wzrastająca świadomość biznesowa powstawania oprogramowania zwiększa szanse na oddanie wysokiej jakości kodu w ustalonym budżecie i terminie. 

Co daje zwinne zarządzanie zespołem?

Agile, jako sposób zarządzania, ugruntował swoją pozycję na rynku IT, stając się jednym ze standardów rynkowych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie skuteczność proponowanych w metodyce rozwiązań. Co zatem przyciąga tak bardzo zespoły IT? Do częściej wymienianych elementów należy zaliczyć:

  • podczas projektowania harmonogramu można zbudować model oparty o mocne strony zespołu lub projektu,
  • skuteczniejsze wykorzystanie zasobów (a co za tym idzie, szybsze wdrożenia),
  • lepsza adaptacja do zmian projektowych,
  • większa skuteczność w wykrywaniu problemów i ich rozwiązywanie,
  • częstsza interakcja z użytkownikami (testy), dzięki czemu powstaje produkt odpowiadający potrzebom użytkownika końcowego,
  • szczegółowe cele krystalizują się w czasie wraz z rozwojem projektu – skraca to fazę projektowania, która dodatkowo może być dalej prowadzona w czasie developmentu projektu. 

Agile w IT

Zwinne zarządzanie projektami wymaga od zespołów developerskich większej świadomości projektowej oraz odpowiedzialności w realizacji zadań. Na przykład kompetencje roli kierownika projektu są rozdzielone na osoby realizujące projekt. Członkowie zespołu odpowiadają za realizację harmonogramu, raportowanie postępów, weryfikację jakości, a klient (lub np. scrum master) wyznacza kolejne cele w konsultacji z zespołem. 

Zwinna metoda wymaga, by wydelegowany zespół wiedział co, jak i kiedy realizować. Współpraca odbywa się na poziomie zespołu, na linii zespół-klient, oraz zespół-użytkownicy. Aby być na bieżąco, kluczem jest zapewnienie dobrej komunikacji, oraz komfort w realizacji zadań zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem.  

robert

Autor robert

Programista C# z kilkuletnim doświadczeniem. Swoje doświadczenie zdobywał tworząc oprogramowanie dla dużych światowych korporacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *